اخبار

"مردم شریف آذربایجان و ترکهای دیگر مناطق ایران اسلامیBirlik Sesi

حضور پرشور شما در انتخابات ۲۹ اردیبهشت نشانه ای بزرگ از خواست جمعی مبتنی بر همدلی وهمفکری در جهت پیشرفت و آبادانی شهری است که نه میزبان ما بلکه خانه ماست. این پایتخت بزرگ که خانه میلیونها ایرانی از فرهنگهای متفاوت ایران است را می توان ایران کوچک خواند ولی افسوس که تنوع فرهنگی ایران را آن گونه که بایسته است تمثیل نمی کند و گلهای گلستان ایران در این شهر رنگ و بوی خود را از دست می دهد. اکنون انتخاباتی دیگر فرصتی برایمان ساخته است تا بتوانیم تهران را ایرانی تر از آنچه که هست ببینیم و انتخابی پیش رویمان است تا بتوانیم بواسطه آنها تهران را نه شهر غربت که شهر خود ببینیم. با گفگو با زعما و برخی تشکلهای مردم نهاد که در راستای تقویت فرهنگ و زبان ترکی فعالند برآن شدیم تا در عمل به وظیفه شهروندی و دینی خود با رویکردی همگرایانه حضور یابیم و با طرح مطالبات زیر به کاندیداهایی که متعهدانه و متخصصانه در اندیشه ساختن تهرانی بهتر هستند رای دهیم لذا با توجه به امکان انتخاب قبلی برخی از رای دهنگان لیستی متشکل از ۶ کاندیدا جهت حمایت معرفی می گردد:

تخصیص برخی از فرهنگسراهای تهران جهت برگزاری مراسم، آیینها و نمایشگاههای مربوط به اقوام به تناسب جمعیت نواحی مختلف در سطح تهران

اهتمام بیشتر برای شناساندن چهره های شاخص آذربایجان چون میرزا حسن رشدیه، بنیانگذار مدرسه مدرن در ایران، دکتر جواد هیات، بنیانگذار جراحی قلب در ایران،  تاج‌ماه آفاق‌الدوله، اولین مترجم زن ایران و دهها چهره ملی و بین المللی با نام گذاری در خیابانها و میادین

ساماندهی مزار شهیدان راه آزادی و مبارزان اعتلای ایران، سردار ملی، ستارخان و شیخ محمد خیابانی و ساخت بنای یادبود در شان این قهرمانان

استفاده از المانهای شهری برای بازنمایی هویت فرهنگی اقوام مختلف ایران متناسب با هویت ساکنین مناطق مختلف تهران در راستای هویت بخشی به تهران و تقویت هویت فرهنگی ساکنین مناطق مختلف تهران به عنوان شهری چندفرهنگی

تسهیل در استفاده از فضاهای فرهنگی مختص شهرداری تهران و اختصاص فضای مناسب جهت برگزاری کلاسهایی با ماهیت فرهنگی و نیز اختصاص فضای مناسب برای انجام تحقیقات در خصوص فرهنگ، سنن و آداب همانند تحقیقات فولکرول یا ادبیات مذهبی آذربایجان

نامگذاری فرهنگسرایی به نام آذربایجان با توجه جمعیت قابل توجه اهالی آذربایجان در تهران

تلاش در افزایش اختیارات شورایاریها و شهرداریهای مناطق با توجه به پراکندگی جمعیت از دردگاه فرهنگی و تنوع فرهنگی مناطق مختلف تهران

ایجاد دفتر مراجعات مردمی ائتلاف جهت تسهیل ارتباطات مردمی و همشهریان تهرانی بخصوص آذربایجانیهای مقیم مناطق مختلف تهران

کاندیداهای مورد حمایت این ائتلاف عبارتند از:

-مهندس علی محمد غریبانی

-دکتر احمد حکیمی پور

-خانم شهربانو امانی

– دکتر بابک نگاهدار

– حجت السلام و المسلمین عبدالمقیم ناصحی "