روز يكشنبه 22 ماه مه 2011 مصاددف با سالروز قيام سرتاسري آذربايجان در سال 2006 بر عليه رژيم آپارتايد حاكم، كنگره دوادهم فدراسيون آذربايجان در سوئد در سالن ABF واقع در Sybdbyberg با شركت نمايندگان سازمانهاي عضو از شهرهاي مختلف سوئد برگزار شد. كنگره با انتخاب هيئت رئيسه عبارت از علي رضا اردبيلي، تورك آي رحيم اووا و اصلان سلطاني به كار خود آغاز كرد. سپس دستور جلسه پيشنهادي از بحث و تصويب گذشت.

از ميان پيامهاي رسيده، پيام تبريك خانم دكتر صديقه عدالتي به كنگره و پيام تشكر ايشان از فعاليتهاي فدراسيون و پيام تبريك "آذربايجان كولتور اوجاغي-برلين" از سوي خانم افسانه سئويگين قرائت شد.

 

 

طبق دستور جلسه، از جمله گزارش فعاليت هيئت مديره قبلي كه براي اولين بار شامل يك بخش مولتي مئديال هم بود و گزارش كميته بازرسي و نظارت نيز به كنگره ارائه شد. در مجموع نمايندگان كنگره فعاليت دور قبلي را بعنوان يك دوره موفق ارزيابي كردند و نمايندگان متعددي از اين دور بعنوان نقطه عطف در حيات فدراسيون نام بردند. ديدارهاي مهم در پارلمان سوئد، ديدار با معاون رئيس پارلمان سوئد، ديدار با نمايندگان پارلمان سوئد، ديدار با وزير امور خارجه دولت سوئد و ديگر اعضاي هيئت دولت سوئد و شركت در يك برنامه سه روزه در پارلمان اروپا، همكاري ارگانيك با ديگر فدراسيونهاي فعال در سوئد و يك سري سازمانهاي فرهنگي از جمله فعاليتهاي انجام شده در دور قبلي بود. حمايت از فعاليهاي سازمانهاي عضو در شهرهاي مختلف، برگزاري سمينارها و كنفرانسها، برگزاري كنسرتها و مراسم مرتبط با روزهاي سنتي و تاريخي آذربايجان از فعاليتهاي ديگر فدراسيون در دور گذشته بوده است. بيش از 60 نماينده و تعدادي شركت كننده مهمان در كنگره حضور داشتند و تعداد نمايندگان خانم و فعاليت آنها در جريان كنگره نسبت به كنگره­هاي قبلي چشمگير بود.

كنگره با تصويب گزارشات رسيده از هيئت مديره قبلي، ارگانهاي رهبري فدراسيون براي دور آتي فعاليت را به شرح زير انتتخاب نمود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس و اعضاي هيئت مدير (هفت عضو اصلي در عكس فوق ديده ميشوند):

1. ستار سويگين: رئيس فدراسيون و مسئول هيئت مديره
ديگر اعضاي هيئت مديره به شرح زير انتخاب شدند:

2. ناصر محمدي

3. آصلان سلطاني

4. عبدالرضا قاراچاي

5. آيدا اميرهاشمي

6. سلامت دشتي

7. حسن تمجيدي

8. بابك تقي­ زاده (عضو علي البدل)

9. محمد آذر (عضو علي البدل)

سه عضو كميته نظارت و بازرسي:

1. افسانه سئويگين

2. سهيلا عزيزي

3. سودابه اردوان

دو عضو هيئت انتخابات براي كنگره سيزدهم:

1. سعيد عزيزي

2. علي ملازاده

3. آيد محمداووا

نتيجه انتخابات به معني موفقيت در جلب چهره­ هاي جوان و نيروهاي جديد به ارگانهاي رهبري فدراسيون بود. در جريان بحثهاي بعداز انتخابات مطرح شده كه باوجود فعاليت خانمهاي نماينده در جريان كنگره و نامنويسي آنها در ليست كانديداها، پروسه رأي دهي موفق به افزايش سهم خانمها در هيئت مديره نشد و پيشنهاد شده تا كنگره سوم با كاربست تدابير تكميلي و تصويب مقررات جديد، اين نقيصه را رفع نمايد.

كنگره با موفقيت در همان روز به كار خود پايان داد.

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي