علي رضا اردبيلي:

 1.      جنبه كاربردي مباحث اين مقاله 

 2.      تيراژ مطبوعات و آمار مراجعين به سايتهاي اينترنتي 

3.      سابقه و ادامه­كاري سايتهاي اينترنتي 

4.      سايتهاي مستقل خبري، تحليلي و تركيب ايندو   

5.      سايتهايي كه ارگان يك تشكيلات سياسي هستند 

6.      ميزان مطالبي كه هر مراجعه كننده در سايتهاي مختلف مطالعه ميكند. 

7.      عامل كميت و كيفيت كار در شكل دهي افكار عمومي 

8.      استعداد تأثيرپذيري جامعه مخاطب نسبت به ايده­هاي جديد و پيامهاي روشنفكران 

9.      چند نكته مهم در استفاده از اطلاعات آماري مورد استفاده در اين مقاله 

10.                    تغييرات مهم در سال گذشته 

  1. كاربران آذربايجاني در دنياي اينترنت 
  2. سخن آخر

   1.         جنبه كاربردي مباحث اين مقاله

 بررسي آمار و ارقام قابل دسترس در مورد رسانه­هاي عمومي، اصولا بايستي جزو وظايف روزمره مسئولين اين ارگانها باشد. بررسي تحليلي اين ارقام به مديران سايتهاي اينترنتي و ديگر رسانه­هاي عمومي اين امكان را ميدهد كه بموقع از جهت سير امور با خبر شده و  در فعاليت خود براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود، از درجا زدن يا افت پرهيز كنند. و حتي اگر چنين افتي مشاهده شد، بتوانند شناخت كافي در مورد رابطه علت و معلولي در بين عوامل تأثير گذار و تأثير پذير دخيل در ماجرا را داشته باشد. مخاطبين اين رسانه­ها در سوي ديگر اين فعاليتها قرار دارند. مخاطبين نيز ميتوانند با دقت در اطلاعات قابل كنترل و مقايسه آن با ادعاهاي جريانات و گرههاي سياسي به ميزان قابل اعتماد بودن اربابان اين رسانه­ها پي ببرند. اين اطلاعات از آنجا كه بيطرفانه و خارج از دايره تأثير مديران رسانه­هاي مجازي صورت ميگيرد، ميتواند براي باز كردن چشم و گوش قربانيان محافل سكتاريستي حاشيه جنبش ملي آذربايجان مفيد باشد.

 2.      تيراژ مطبوعات و آمار مراجعين سايتهاي اينترنتي 

   براي مطالعه متن كامل مقاله بصورت فايل PDF   روي اين جمله كليك كنيد

 

 

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي