مبارزه جاري

سلام جناب آقای اعلمی

 

 

 

بسیار خرسندم که شما را در میان مردم آذربایجان و بویژه فعالان مدنی و سیاسی آن   می بینم. شجاعت شما را در حمایت از فعالان آذربایجانی در صحن مجلس ایران را فراموش   نکرده ام. در عین حال پاسختان به نویسنده کامئنت (آقا جواد) در خصوص حمایت فعالان   سیاسی آذربایجان از شما نیز کاملا درست است. من اطمینان دارم که به مراتبی که   توجهتان به مسئله آذربایجان افزونی می یابد همانقدر مورد حمایت بیشتر مردم، فعالان   سیاس و مدنی آن در داخل و خارج قرار میگیرید. پدیده ایی که شمهء کوچکی از آن را در   بازیهای اخیر تراکتور و پیش از این در مراحل اولیه تبلیغات انتخاباتی دوره دهم   انتخابات ریاست جمهوری را شاهد حمایت مردم و فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان  بودید.

 

 

من خوب میدانم که حمایت فعالان مدنی و سیاسی آذربایجان در خارج از شما قابل توجه است. همچنانکه خودتان نیز در یادداشت فوق به آن اشاره کرده اید. و بسیار نیز خوشحال کننده است که شما در میدان سیاست حضور داشته باشید و به مثابه نماینده واقعی مردم آذربایجان و اللخصوص انعکاس فریاد مطالبات اتنیکی جامعه ترک در سراسر ایران باشید.

اگر بشود ایران را بسوی یک جمهوری واقعا دئمکراتیک، سکولار و فدرالیستی هدایت کرد، و شما بتوانید از موضع یک رهبر سیاسی با تعلقیت به قدرتمند ترین خلق، یعنی ملیت ترک در ایران، عمل کنید، مطمئنم که حمایت بسیار وسیعی را نسیب خودتان خواهید کرد. اینک جامعه فارس ایران برای خود در دولت و یا اوپوزیسیون رهبران سیاسی و حزبی خود را دارد. جامعه کرد هم در اوپوزیسیون از احزاب قدرتمند برخوردار است و حتی ملیتهای دیگر در این سمت و سو حرکت میکنند. اما جامعه ترک ایران هنوز انسجام خود را آنگونه که باید باز نیافته است. انسجام جامعه ترک در ایران، یعنی شکل گرفتن قدرتمند ترین اهرم تغییر در صحنه سیاسی. این یک واقعتی است. ملیت ترک در ایران از اکثریت نسبی برخوردا است و تحقیر، توهین و تبعض علیه وی، انرژی بسیار فراوان و انگیزه بسیار قدرتمندی را در نزد این ملیت فورم داده است. نیرویی که برای تغییر و سمت دادن جامعه بسوی سعادت حتی در کل ایران نیز بسیار مفید است.

اگر شما بتوانید موقعیت یک رهبر سیاسی در جامعه ترک ایران را ایفا کنید، برنده اصلی در صحنه سیاسی ایران خواهید بود. امروز دیگر پرستیزهای عمومی و اصلاحاتی چون "رهبر سیاسی ایرانی" به تدریج در حال رنگ باختن است. هر کسی می پرسد، رهبر کدام جریان سیاسی؟ و یا رهبر در میان کدامین ملیت؟

یک رهبر سیاسی فارس و حتی دمکرات در اوپوزیسیون، بسیار محترم است. اما این رهبر به فکر منافع خلق فارس در ایران است و نه منافع خلق ترک و کرد و یا بلوچ. درست اش نیز این است. اگر غیر از این باشد عجیب است. این دیگر از روز هم روشنتر است. و میدانیم که یک رهبر کرد و یا یک رهبر فارس و یا یک رهبر عرب بیش از هر چیز بایستی و حتما به منافع ملیت خود بیاندیشد و در آن راستا عمل کند. در غیراین صورت موقعیت رهبری خود را به سرعت از دست میدهد. در چنین شرایطی یک رهبر آذربایجانی نیز بایستی عمدا در خدمت منافع مردم آذربایجان و جامعه ترک در کل ایران باشد. میگویم جامعه و یا ملیت ترک، بدین خاطر است که جامعه ترک تنها در آذربایجان ساکنا نگزیده است. بلکه این جامعه عمدتا در سرزمین آذربایجان، خراسان و قشقائی و بالاخره اکثریت قاطع ساکنین تهران را نیز شامل می شود. شاید بیداری ملی ترکان در تهران حتی بتواند سیاست در ایران را رقم بزند. بنابراین شما کافی است که رای جامعه ترک ایران را با خود داشته باشید. آنگاه موقعیت بسیار لازم هژمونیک را نیز در میان کردها، بلوچها و اعراب ایران نیز پیدا خواهید کرد. چه آنها نیز برای سعادت به اتحاد با جامعه ترک ایران که مصبتی همسان را تحمل کرده است بیشتر اطمینان دارند. حتما میدانید کثرت این جمعیت تا به کجاست.

وزیر آموزش و پرورش ایران، چندی پیش در تغییر نظام آموزشی دوره اول گفته بود؛ "هفتاد درصد دانش آموزان در تمامی مدارس ایران دو زبانه (شما بخوانید غیرفارس زبان) هستند". درک این سخن وزیر آموزش و پرورش برای از جنبه آماری زیاد سخن نیست. مردمانی که از نظر اتنیکی مورد تبعیض و تحقیر مداوم در ایران از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده اند انگیزه لازم را برای همکاری و رهیدن از این ستم را دارند. به عبارت دیگر هفتاد درصد جامعه ایران میتوانند به تدریج در سمت و سوی یک هژمونی دمکراتیک آذربایجانی قرار بگیرد. تازه بخشهای دمکراتیک جامعه فارس زبان ایران را نیز به آن اضافه کنید. آنوقت نتیجه قضیه کاملا روشن است.

من شعار انتخاباتی را که شما برای دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرده بودید فراموش نکرده ام. شعاری بسیار عالی با یک جهتگیری اتنیکی در "احیای حقوق قومی" بود. این شعار رای های بسیار قدرتمند و با انگیزه ایی را به حمایت از شما میکشاند. اما امکان عبور شما از صافی شورای نگهبان مقدور نبود و یا مقدور نشد.

در واقع با این کلام خواستم حمایت فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان در خارج را نیز برایتان نشان دهم. به نظر من آذربایجان در مفهوم اتنیکی آن، یعنی تکیه به جامعه ترک در سراسر ایران، میتواند به کلید سعادت تمامی مردم ا یران بدل گردد و شما میتوانید خود کلید این سعادت باشید.

با احترام

یونس شاملی

20110413

 

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی