روزنامه  داگنزنی هتر مهمترين روزنامه  سوئد             2002  اکتبر 10  پنجشنبه

 

باله برخوردار از حمايت دولتي  بيشتر يک کلاهبرداری است

ترجمه: امير خلخالي

 

به د نبال اولين نمايش (پريمير)  باله فارسی در روز د وشنبه دعوايی برپا شده است.  مهاجر ايرانی « نيما کيان»  رهبر هنری خواسته است باله ملی ايران را که در  انقلاب اسلامی ايران د ر سال 1979 به گور سپرده شد، احيا  کند.  ولی اين نمايش فارسی (ايرانی) نيست بلکه آذربايجانی است. وزارت فرهنگ آذربايجان بر اين امر پافشاری  کرده و خواهان اعاده حيثيت می باشد.  باله «7 گوزل»  و باله «بابک» محتوی اصلی برنامه بودند.  اين باله ها از طرف koreograf «کوره اوگراف»های آذربايجانی خلق شده و موسيقي آنها توسط موسيقيدانان آذربايجانی نوشته شده اند.

 

اما اين مسئله از منظر تماشاگران زياد خشم آور نيست.  من خيلی زود متوجه شدم  که کاسه ای زيرنيم کاسه سازمان باله فارسی وجود د ارد. مبهوت  و تقريبا شوکه شاهد اجرای  «7 گوزل» ميشوم، يک «کوره اوگرافي»   غبار گرفته و  غيرقابل درک  توسط  دسته ای که در بهترين حالت می توانند آماتورهای الکی خوش ناميده شوند.

اين يک فاجعه و يا دقيق تر بگويم يک کلاهبرداری است. بخاطراينکه سازمان باله ايران يک پروژه تجارتی  نيز هست  و   در ازای بليط  300 تا 600 کروني  (30 الي 60 دلار) ارائه نوعي اثر صحنه ای الزامي است. حال اين باله های فارسی يا آذربايجانی  قرار است در سوئد، دانمارک، نروژ و آلمان بر روی صحنه آورده شود! اينحا بوی دهاتي خرکني ميآيد که  مقامات سوئدی هم برای آن کمک کرده اند. اداره «همپيوندی» 210 هزار کرون که در رابطه با مسئله رقص مبلغ قابل توجهی است و شورای فرهنگی دولت 50 هزار کرون به اين قضيه کمک کرده اند. بعلاوه  شورای استان و کمون استکهلم به اين امر کمک پولي کرده اند:  افتضاح!

                                               Örjan Abrahamsson