تریبون

آنونس - اطلاعیه

سمینار فلسفی با موضوع عمومي "تولرانس" در استكهلم برگزار خواهد شد

سمینار فلسفی با موضوع عمومي "تولرانس" در استكهلم برگزار خواهد شد
این سمینار با حضور پژوهشگرانی آذربایجانی در تاریخ  3 ماه مه 2014 برگزار خواهد شد. سخنرانان این سمینار دکتر میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سياسي از دانشگاه لوئيس ايتاليا، دکتر حیدر شادی پژوهشگر فلسفه و ادامه...

حقوق برابر ملیتها از منظر نگاه مهرداد درویش پور

 

یونس شاملی

برنامه "روی خط" صدای آمریکا، در 15 نوامبر امسال برنامه ایی را تحت عنوان " تعصب قومی" اجرا کرد و در آن آقای مهرداد درویش پور، جامعه شناس و تحلیل گر مسائل سیاسی به عنوان مهمان برنامه به پرسشهای مطرح در برنامه پاسخ داد.

این گفتگو از جهات بسیاری با تحلیل های روشن وتثبت های بجای آقای درویش پور در خصوص بی حقوق ملیتهای (به قول ایشان اقوام) غیرفارس ایران عمق بیشتری می یابد. نگاهی که در طرح صورت مسئله بی حقوقی ملیتهای غیرفارس در ایران از یکسو و حقوق برابر تمامی ملیتهای در آن کشور از سوی دیگر را با شجاعت و صراحت کلام به میدان میگذارد.

 

جهت های مثبت گفتگوی آقای درویش پور در توضیح وجود تبعیض و نژادپرستی در ایران را میتوان چنین فرموله کرد؛

الف؛ تعمیق در مفهوم تعصب که برنامه "روی خط" تیتر خود را به آن مزین کرده بود و تعمیم و تکمیل مسئله بی حقوق ملیتهای غیرفارس به تبعیض، تحقیر و حتی نژادپرستی موجود در ایران بود.

ب؛ نفی وجود نژاد از جهت علمی و تاکید به مفهوم نژادپرستی در عرصه جامعه شناسی و فرهنگ و الزام مبارزه ضد تبعیض در ایران

ت؛ تاکید به مساوات و برابری قومی (ملیتی) در نظام سیاسی آتی

پ؛نفی فرهنگ و مناسبات گروه فرادست که عملا در اختیار ملیت حاکم است و برچیدن مناسباتی از این نوع از طریق برقراری یک نظام ضد تبعیض. چه به باور آقای درویش پور حس تبعیض از وجود تحقیر و تبعض علیه ملیتهای غیرفارس در جامعه خبر میدهد و اگر این تحقیر و تبعیض برچیده شود، حس تحقیر و تبعیض نیز خود بخود کاهش خواهد یافت.

ث؛ از نظر ایشان پراکند جوکهای تحقیر آمیز بخشی از مکانیزم به حاشیه راندن ملیتهای تحت ستم در ایران بشمار میرود.

د؛ از نظر آقای درویش پور وجود تبعیض و تحقیر در جامعه مدلول سیاست دولتهای حاکم و خود مردم است. وی می گوید؛ اگر خودمان به یک آگاهی ضد تبعیض مسلح نباشیم عملا تعمیق شکافهای تبعیض و تحقیر قومی یاری میرسانیم.

ذ؛آقای درویش پور، به حق، عرصه تبعیض را فقط نابرابری در تحصیل به زبان مادر کودکان ایران نمی بیند و عرصه این نابرابری را فراتر از حق برابر تحصیل میداند.

آقای درویش پور هم چنین ضمن این گفتگو تاکید کردند که؛ امروز بطور جدی مسئله قومی به یکی از معضلات ایران تبدیل شده است.

سه پرسش در  خصوص ملاحظات انتقادی:

از جنبه های مثبت گفتگوی تلویزیونی آقای درویش پور که بگذریم، بخشهایی از گفتگوی ایشان نیز پرسش برانگیز و قابل تامل است. اما از آنجا که بحث های مربوط به جامعه چندفرهنگی و چند ملیتی در جامعه فرهنگی و سیاسی ایران تازه گی دارند، دقت نظر و تعمیق در این خصوص به گسترش دامنهء آگاهی در این زمینه کمک میکند.

جامعه ایران یک جامعه چند زبانه و چند ملیتی است. تامین عدالت و مساوات حقوقی برای شهروندان از نقطه نظر فردی و جمعی (حقوق ملیتی و یا اتنیکی) چگونه و از کدامین مسیر خواهد گذشت؟ در این رابطه شاید پاسخ به سه پرسش از سوی آقای درویش پور بتواند به تعمیق این بحث کمک کند؛

پرسش اول؛ تبعیض در حقوق زبانی براساس چه نظمی به حقوق برابر زبانی منجر خواهد شد؟

اما پرسش اصلی از آقای درویش پور اینست که، اگر بایستی سیستمی ضد تبعیض در ایران برپا کنیم و اگر بایستی ملیتهای ایران دارای حقوق مساوی و برابر باشند، آنچنان که ضمن گفتگوی تلویزیونی به حق به آن تاکید شده است، چگونه میتوان دراین میان برای زبان فارسی حقوق ویژه ایی قائل شده و عنوان کرده اید که به نظر شما "زبان فارسی بایستی زبان رسمی ایران باشد"؟ این درحالیست که ضمن گفتگو به کشورهایی (سوئیس و کانادا) اشاره کردید که اساسا دارای زبان ارتباطی (رسمی) نیستند.

آیا ایجاد موقعیت برتر برای زبان فارسی، از طریق انتخاب تنها زبان رسمی و سراسری، خود زمینه ساز شکل گیری تبعیض از یکسو و فرم یافتن گروه فرادست از همان نوعی که امروز وجود دارد از سوی دیگر منجر نخواهد شد؟ و یا خط تبیعض امروز همچنان در آینده نیز ادامه نخواهد یافت؟

در عین حال، اگر زبان فارسی به مثابه تنها زبان ارتباطی در ایران استفاده گردد، اکثریت کودکان ایران برای رفع و رجوع مشکلات خود در کشور بایستی اول زبان مادری خود را تحصیل کنند و سپس تنها زبان رسمی مورد نظر آقای درویش پور را (زبان فارسی) فرا بگیرند. این بدان معنی است که دستیابی برای یک موقعیت مساوی و رقابت آمیز زبانی در کشور، کودکان غیرفارس ایران بایستی دو زبان (زبان مادری و زبان فارسی) را فرا بگیرند تا بتوانند با کودکان فارس زبان کشور که تنها موظف اند یک زبان یعنی زبان مادری خود (فارسی) را فرابگیرند رقابت کنند. اینکه هفتاد درصد کودکان غیرفارس کشور بایستی دو زبان بخوانند و کودکان فارس زبان تنها با خواند یک زبان در رقابت با کودکان دیگر قرار بگیرند غیرعادلانه و غیرمنصفانه نیست؟ تبعیض در این عرصه را چگونه بایستی از میان برداشت؟

آیا کشورهای مثل کانادا و یا سوئیس و حتی عراق امروز که زبان ارتباطی ندارند و همه زبانهای موجود در کشور رسمی و در سطح کلی کشور مورد استفاده قرار میگیرد راه حل مناسبی به نظر نمی رسد؟ برای نمونه، آقای درویش پور مثال عراق را به حق در گفتگوی خود به مثابه یک نمونه بهتر از ایران مطرح کرده اند. با اندکی دقت متوجه میشویم که در عراق امروز کردها با 16 درصد جمعیت عراق، زبان کردی یکی از دو زبان سراسری دولت عراق است. اما ترک زبانان ایران که جمعیتی بیش از 35 درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند نمیتوانند زبانشان در سطح سراسری رسمی گردد. این درحالی است که جمعیت ترک زبان کشور اگر از جمعیت فارس زبان زیادتر نباشد کمتر نیست. دلیل این نگرش تبعیض آمیز در این عرصه چیست؟ و راه حل برابر حقوقی در عرصه رسمیت زبان در این کشور چگونه بایستی حل و فصل گردد؟

در عین حال بایستی تاکید کرد که اعلامیه جهانی زبان مادری برابری حقوقی در عرصه زبانی را برای تمامی زبانها موجود در یک کشور مورد تاکید قرار میدهد.

پرسش دوم؛ مابه ازای نظام ضد تبعیض چیست؟

در این گفتگو صورت مسئله بی حقوقی ملیت های غیرفارس در ایران بشکل زیبایی بیان شده است. صراحت کلام درباره وجود تبعیض و نژادپرستی علیه بخش غیرفارس جامعه ایران و شجاعت بیان مبارزه علیه تبعیض نفی مناسبات فرادست و فرودست و حرکت در جهت مساوات و برابری حقوقی میان ملیتهای (به قول آقای درویش پور اقوام) در چشم انداز سیاسی ایران بسیار پسندیده و بجاست.

در این گفتگو از یک نظام ضد تبعیض و یا تفکر ضد تبعیض برای رهایی از تبعیض و نژادپرستی در ایران فردا سخن به میان می آید، اما از مابه ازای عملی و نظری یک نظام سیاسی که در آن ضد تبعیض نهادینه شده باشد سخنی به میان نمی آید. چون مبارزه ضد تبعیض نباید و نمیتواند تنها با گفتار قابل حل باشد. بلکه این نظر مابه ازای عملی خود را بایستی در یک نظم مشخص سیاسی بیابد. آقای درویش پور در این گفتگو به آن نظام ضد تبعیض هیچ اشاره ایی نمیکند. آیا این نظام یک جمهوری متمرکز است؟ یک جمهوری غیرمتمرکز است؟ یک جمهوری غیرمتمرکز با مرزهای تاریخی ایالتی (آذربایجان، فارسستان، کردستان، بلوچستان، عربستان، ترکمنستان..) است، |آنچنان که در متمم قانون اساسی مشروطیت تحت عنوان انجمهای ایالتی و ولایتی قید شده است؟ مقصود نظر اینست که کردها و آذربایجانیها و دیگر خلقهای ایران بایستی در استانهای مختلف پراکنده باشند و اسم نظام استانی را نظام غیرمتمرکز بخوانند؟ آیا جمهوری فدرال مورد نظر است و اگر چنین است کدامین فدرالیسم مد نظر است، فدرالیسم آلمان که عموم کشوری تک ملیتی است یا فدرالیسم نوع سوئیس که فدالیسمی چند ملیتی است؟ نظام سیاسی که مابه ازای ضد تبعیض باشد چیست؟ این پرسش در گفتگو پاسخ خود را نیافته است.

پرسش سوم؛ حقوق برابر سیاسی میان ملیتهای ساکن ایران چگونه تامین خواهد شد؟

و در نهایت، آنچنان که میدانیم منشور جهانی حقوق بشر در دو عرصه حقوق فردی (شهروندی) و حقوق جمعی (اتنیکی) را به رسمیت شناخته است. پرسش اینست که حقوق برابر سیاسی میان ملیتهای ساکن ایران در چارچوب چه نوع نظامی و چگونه تامین خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش را میتوان با دقت نظر به تجارب دیگر کشورهای چند ملیتی جهان دریافت.

20111123

گفتگوی آقای مهرداد درویش پور با  برنامه "روی خط" صدای آمریکا در خصوص "تبعیض قومی"؛

http://www.youtube.com/watch?v=upkhfah8eqY

 

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی
Yunes Shameli یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی

تئوري

محمدرضا لوایی: چاخانیسم همزاد پان فارسیسم

این روزها صحبت از حافظۀ تاریخی و صفحات کتاب تاریخ بسیار نوشته و خوانده می شود. این یک امر طبیعی است که مورخان پارس از متون تاریخی خویش گند زدایی کرده و برای رسیدن به نوعی تقدس تاریخی دارند سر و دست ادامه...

ژوزه ساراماقو: دئموکراتیادان دانیشماق...

- پورتوقالیا‌لی یازیچی‌نین آرتیق نئچه ایل‌لردی قونشو ایسپانیادا، کانار [قناری] آدا‌لاریندا یاشاماسینی نئجه ایضاح ائتمک اولار؟ - منیم لانساروتئ آداسینا کؤچمه‌ییمین ندنی گیزلی دئییل. 1992-جی ایلده ادامه...

بلال حاتمی: توپلوم‌بیلیم(سوسیولوژی)...

بلال حاتمی: توپلوم‌بیلیم(سوسیولوژی) تئرمین‌لرینی...
توپلوم بیلیم اینسانی بیلیم‌لرین اَن گوجلو، فایدالی و اونلو بیلیم‌لریندن بیریدیر. 19-جو یوز ایللیکده اورتایا چیخان بو بیلیم، اینسانین توپلومسال یاشامیندا اولوب کئچن‌لری آراشدیراراق توپلولوق حالیندا ادامه...

توتالیتاریسم در اندیشه هانا آرنت

توتالیتاریسم در اندیشه هانا آرنت
اگر بخواهیم تعریف مختصری از توتالیتاریسم ارائه دهیم، واژه توتالیتر به عنوان صفت به رژیم هایی اطلاق می گردد که خواهان نظارت تام بر کلیه امور اجتماعی، اقتصادی و انحصار قدرت سیاسی از طریق سرکوب هر گونه ادامه...

محسن رنانی:اگر انصراف از یارانه ها شکست بخورد،...

     بیرلیک- مدیا: ثبت نام 73 میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی باز نشان شکست برنامه اقتصادی دیگری برای دولت روحانی است. دولت که انتظار داشت با ثبت نام دوباره یارانه نقدی حدالاقل 10 درصد ادامه...

دیالوگ

علیرضا اردبیلی: اساس شفافلیق و آیدینلیقدیر...

علیرضا اردبیلی: اساس شفافلیق و آیدینلیقدیر...
  علیرضا بَی اردبیللی ایله "پارلامئنت" مسئله‌سی حاقیندا سؤیله‌شی     سياسي تشكيلاتدان تعريفينيز نه‌دير؟ سياسي تشكيلات، يعني فرقلي فيكيرلي آداملارين، اورتاق آمالي يولوندا، واحيد ايراده‌ني، ادامه...

محمد بابایی: با لهجه یا بدون لهجه، مسئله این نیست

محمد بابایی: با لهجه یا بدون لهجه، مسئله این نیست
تلویزیون من و تو در حال حاضر یکی از پربیننده ترین تلویزیونهای سرگرم کننده ماهواره ای در ایران است. روز به روز به خیل کسانی که از خیر کانالهای پرشمار وطنی می گذرند و به ماهواره پناه می برند اضافه می ادامه...

ترک‌ها، تکثرگرایی و مسئله همبستگی/ گفت‌وگو با...

ترک‌ها، تکثرگرایی و مسئله همبستگی/ گفت‌وگو با...
شکاف‌های هویتی، یکی از جلوه‌های مهم جامعه چندپاره ایران است. چه مدعی باشیم این شکاف‌ها متاثر از بستری عینی ساخته می‌شوند و چه معتقد باشیم مستقل از زمینه‌های عینی به وجود می‌آیند، روشن این است که ادامه...

اندیشه ماندلا در گفتگو با پرفسور استفان برلینگ:...

اندیشه ماندلا در گفتگو با پرفسور استفان برلینگ:...
ماندلا همیشه یک پراگماتیست بود. او به حمایت از هرکسی که می‌توانست برمی‌آمد. در مقایسه با انقلابیون حرفه ای و طرفداران ایده ئولوژیک ، او تنها به برانداختن آپارتاید فکر می‌کرد. در دهه هشتاد، او هنوز در ادامه...

بو خمیر چوخ سو آپاراجاق

بو خمیر چوخ سو آپاراجاق
آذربایجان ملتی، یوخسا تورک ملتی5- 6- 7- جی حیصه لر*  آذربايجانلی  اوزاق بير تانيشا راست گلديم دونن                                        ادامه...

آخرین مطالب

برترین نوشته‌ها - ۲ ماهه

شعوبيه بزرگترين نهضت جعل تاريخ و دروغ سازي

توضيح از مٶلف مقاله : فعالیت اتاق های فکر شعوبیه قریب به هشت سده منجر به تفکر پان فارسی و ایران پرستی شده است که بسیار وحشی ، بدون ترحم و صد البته بسیار ریشه دار می باشد بطوریکه دهها و صدها فدایی از ادامه...

علیرضا اردبیللی: تورکلر ایرانین ائلیتاسیندان اوزاقلاشدیریلیر

علیرضا اردبیللی: تورکلر ایرانین ائلیتاسیندان اوزاقلاشدیریلیر
علیرضا اردبیللی‌نین فیکرینجه آذربایجان تورکلری و عومومیتله ایراندا یاشایان تورکلرین اؤلکه‌نین یوکسک سیاسی ائلیتا طبقه‌سیندن اوزاقلاشدیریلماسی یئنی بیر پروسئس دئییل. آذربایجانلی ژورنالیست، یازار و ادامه...

صادق زیبا کلام : اگر فتحعلی شاه معاهده‌های گلستان و ترکمنچای را...

صادق زیبا کلام : اگر فتحعلی شاه معاهده‌های گلستان و ترکمنچای را امضا...
بیرلیک- مئدیا: دکتر صادق زیباکلام در مصاحبه با تسنیم بیداری به دفاع از امضای عهدنامه گلستان و ترکمنچای پرداخته است. بیرلیک- مئدیا صرفا برای آشنایی خوانندگان با نگرش گروه ها و افراد سیاسی مختلف به نشر ادامه...

محمد بابایی: فارسی، از جدائی ها حکایت می کند

محمد بابایی: فارسی، از جدائی ها حکایت می کند
طی صد سال گذشته، تمرکز بیش از حد بر روی فرهنگ و زبان فارسی در سرزمین چند زبانی و چند ملیتی ایران، به ناهنجاریها، بحرانها و شکافهای عمیقی دامن زده است که بخش مهمی از آنها در حال حاضر  از ادامه...

ايسوئچده "تولرانس" مؤوضوعسوندا فلسفه سميناري کئچيريله‌جکدير

ايسوئچده "تولرانس" مؤوضوعسوندا فلسفه سميناري کئچيريله‌جکدير
بو سمينار 3 ماي 2014 تاريخينده آذربايجانلي آراشديرماچيلارين ايشتيراکي ايله کئچيريله‌جکدير. بو سميناردا ايتاليانين لوئيس اونيوئرسيته‌سيندن سياست فلسفه‌سي اوزره آراشديرماچي دوكتور ميثم بادامچي، بئرلين ادامه...

منتشر شده از سوی مدیریت

محمدرضا لوایی: چاخانیسم همزاد پان فارسیسم

این روزها صحبت از حافظۀ تاریخی و صفحات کتاب تاریخ بسیار نوشته و خوانده می شود. این یک امر طبیعی است که مورخان پارس از متون تاریخی خویش گند زدایی کرده و برای رسیدن به نوعی تقدس تاریخی دارند سر و دست ادامه...

عمادالدین باقی: اقلیت‌ها؛ مسئله امنیتی یا حقوق بشری؟

عمادالدین باقی: اقلیت‌ها؛ مسئله امنیتی یا حقوق بشری؟
ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان شهریار   اقلیت بیشتر یک مفهوم جامعه‌شناختی است سپس حقوقی. منظور از آن نیز هر اقلیتی نیست بلکه گروه‌هایی از یک جامعه هستند که پیوندهای زبانی و نژادی یا فرهنگی ادامه...

جلال آل احمد: روشنفکر و مشکل زبان ترکی

جلال آل احمد: روشنفکر و مشکل زبان ترکی
ازکتاب: «در خدمت و خیانت روشنفکران»، انتشارات رواق- چاپ سوم . فصل پنجم: روشنفکر ایرانی کجاست؟ آنچه گذشت، طرح مساله روشنفکران ایرانی بود و سنگینی بار وظایف ایشان از دریچه مشکل بی سوادی یا ادامه...

رضا مرادی غیاث‌آبادی: آذربایجان، اران و استالین

رضا مرادی غیاث‌آبادی: آذربایجان، اران و استالین
تداول است که گفته می‌شود «استالین نام آذربایجان را بر روی کشوری نهاد که قبلاً اران نامیده می‌شد». این سخن نادرستی است که از فرط تکرار شبیه به واقعیت شده است.نام «اَرّان» که به شکل‌های گوناگون دیگری ادامه...

حرکت ۲۱ آذر در آذربایجان / گفتگو با دکتر بهزاد بهزادی

حرکت ۲۱ آذر در آذربایجان / گفتگو با دکتر بهزاد بهزادی
پرسش- جناب آقاي بهزادي شما در زمان حکومت ملي آذربايجان مقيم تبريز بوده و از نزديک شاهد فعاليت‎هاي انجام شده بوديد، لطفا” در خصوص اقدامات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي حکومت ملي آذربايجان برايمان صحبت ادامه...

“Birlik”in Facebook səhifəsi İşə Başladı

“Birlik”in Facebook səhifəsi İşə Başladı
   Güney Azərbaycan Milli Demokratik Birliyinin(BİRLİK) facebook səhifəsi işə başladı. 12 Mart 2014 tarixində yaradılan Birlik facebook səhifəsi, toplumsal, siyasi vs. mövzularda xəbərlər, məqalələr ادامه...

حقوق بشر

عمادالدین باقی: اقلیت‌ها؛ مسئله امنیتی یا حقوق...

عمادالدین باقی: اقلیت‌ها؛ مسئله امنیتی یا حقوق...
ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان شهریار   اقلیت بیشتر یک مفهوم جامعه‌شناختی است سپس حقوقی. منظور از آن نیز هر اقلیتی نیست بلکه گروه‌هایی از یک جامعه هستند که پیوندهای زبانی و نژادی یا فرهنگی ادامه...

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مصوب‌ ١٦ دسامبر ١٩٦٦ ميلادي‌ (مطابق‌با٢٥/٩/١٣٤٥شمسي‌)  مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(١٣)  كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولي‌ كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ ادامه...

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر
  از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد، از آنجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال ادامه...

يونس شاملي: ايران- غرب ياخينلاشماسي اؤلکه‌ده...

يونس شاملي: ايران- غرب ياخينلاشماسي اؤلکه‌ده...
يونس شاملي حساب ائدير کي، ايران- غرب موناسيبتلرينده ايستي‌لشمه ايسلام رئسپوبليکاسيندا اينسان حاقلاري دورومونون ياخشيلاشاجاغينا تامينات وئرمير. گونئيلي ژورناليست آمئريکانين سسينه موصاحيبه‌ده ژنوده ادامه...

گزارش ارک کولتور از 25مین اجلاس شورای حقوق بشر...

گزارش ارک کولتور از 25مین اجلاس شورای حقوق بشر...
روز دوشنبه 3 مارس 2014 (۱۲ اسفند ۱۳۹۲) بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد و تا 28 مارس 2014 (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. در این اجلاس آقای احمد شهید گزارشگر ادامه...

فدرالیسم

سعید متین‌پور: فدرالیسم و مسأله‌ی تُرک در ایران

سعید متین‌پور: فدرالیسم و مسأله‌ی تُرک در ایران
در این نوشته چند قضیه به عنوان پیش فرض مدنظر قرار گرفتهاست: 1-     در ایران بیشتر از مسأله آذربایجان با مسأله‌ی ترک مواجهیم. 2-   همچنین مسأله‌ی ترک قبل از آنکه مختص به ترک‌های ادامه...

ایجاد نظام فدرالی در ایران و «پاشنه ‌آشیل سیاست»

ایجاد نظام فدرالی در ایران و «پاشنه ‌آشیل سیاست»
گفتگوی سرويس فارسي دويچه وله با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز نیویورک مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیشنهاد ایجاد یک نظام فدرالی را داده است. نظام فدرالی در کشوری که قدرت در آن ادامه...

مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرای موفق برنامه‌های...

مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرای موفق برنامه‌های...
پیشنهاد تشکیل نظام فدرالی روزنامه «دنیای اقتصاد» - ملیحه ابراهیمی مرکز پژوهش‌های مجلس «تشکیل نظام فدرالی» را برای اجرای برنامه‌های توسعه کشور پیشنهاد داد. بازوی پژوهشی مجلس ضمن بررسی نظام‌های ادامه...

مدل آمریکایی یا کانادایی، کدام نوع فدرالیسم...

مدل آمریکایی یا کانادایی، کدام نوع فدرالیسم برای...
میثم بادامچی بر اساس حق خودگردانی که در حکومت‌‌های چندملیتی مصداق دارد ملیت/قومیت‌‌های تشکیل دهنده یک کنفدراسیون خواهان نوعی خودمختاری سیاسی هستند تا بر اساس آن فرهنگ قومی/ملی خود را آزادانه گسترش ادامه...

ناصر ايرانپور و علي رضا اردبيلي در مصاحبه با...

ناصر ايرانپور و علي رضا اردبيلي در مصاحبه با...
  فدرالسيم، استقلال و آينده ايران مصاحبه كننده: جمال پوركريم (براي ديدن كليك كنيد)    

تجربه جهاني

یونس شاملی: آیا زبان فارسی میتواند عامل وحدت در...

یونس شاملی: آیا زبان فارسی میتواند عامل وحدت در...
بزرگترین خطای تفکر دولتی در ایران و متاسفانه آلوده شدن افکار عمومی و ذهنیت اغلب فعالین سیاسی جامعه فارس به این تفکر مبنی بر عامل وحدت بودن "یک زبان" ( یعنی زبان فارسی) در یک کشور چند زبانهء است. این ادامه...

مهندس محمود فضلی دست به اعتصاب غذا زد

مهندس محمود فضلی دست به اعتصاب غذا زد
به گزارش سایت تریبون به نقل از سایت یئنی گاموح مهندس محمود فضلی، عضو کمیته مرکزی تشکیلات یئنی گاموح، صبح امروز دوشنبه 18 اردیبهشت 93 در تماس تلفنی با همسر خود، از اعتصاب غذای خود خبر داده ادامه...

دکتر سولئیمان‌اوغلو: اوُلوسال ماییس (خوُرداد)...

دکتر سولئیمان‌اوغلو: اوُلوسال ماییس (خوُرداد)...
  آچیقلاما: [آشاغیدا اؤنونوزده سرگیله نن آیریشدیرما (آنالیز)، یالنیزجا بیر ساو (تئزیس) اولاراق آلغیلانمالیدیر. آلمان دﯙشونورو هابئرماس(J. Habermas) دئمیشکن: اوقویوجولارین یئتکین اوُس (عقل)لاری، ادامه...

بوتون سياسي محبوسلاريميزين عائيله عوضولرينه...

بوتون سياسي محبوسلاريميزين عائيله عوضولرينه...
بايرام تبريكي زكيه خانيم دميرچي، اعظم خانيم پیر وکیلی، آیناز خانيم رادمهر، عزیزه خانيم مولایی ‏، باریش خانيم زنگانلی ‏(فاطمه خانيم حیدری)‏، سونا خانيم فرج زاده، عطیه خانيم طاهری، خانيم آزاد، خانيم ادامه...

رسانه های دولت در اختیار محفل آذری ها

آیدن اردبیل لی- دانشجوی ارشد علوم سیاسی در همه کشورها تریبون  های رسمی و دولتی در اختیار گروهی از سیاست سازان،روشنفکران و نخبگان نزدیک به دولت قرار می گیرد تا اندیشه ها و رویکردهای دولت را تبیین و ادامه...

قادينلار زنان

بئل هوکس: بیلینج یوکسلتمه

بئل هوکس: بیلینج یوکسلتمه
حاضیرلایان: تورکان اورمولو فمینیزم هر کس اوچوندور کیتابینین ایکینجی بؤلومو:    بیلینج یوکسلتمه دویغو و دوشونجه‌لرین دورما‌دان دَییشیمی فمینیست دوغولماز، اولونار. اینسان ساده‌جه قادین اولا‌راق ادامه...

بلال حاتمی: زنانگی و پارادوکس امر قدسی

بلال حاتمی: زنانگی و پارادوکس امر قدسی
پساساختارگرای فرانسوی هلن سیخیلیوس در کتاب خنده مدیسا (Laugh of Medusa) خطاب به زنان اینگونه می نویسد: «بدنت را بنویس و زبانت را به میدان بگذار. و با شکستن پوسته کلمات به مرزهای تفکر پدرسالارانه هجوم ادامه...

اکرم شایگانی: مشارکت اجتماعی زنان در دوره مشروطه

اکرم شایگانی: مشارکت اجتماعی زنان در دوره مشروطه
تا قبل از دوران قاجاریه از حرکت جمعی زنان و نقش آنها در تحولات اجتماعی ـ سیاسی اطلاعات مورد استنادی وجود ندارد. چند موردی که در کتابهای تاریخی آمده است، مربوط به نقش آنها در حمایت از سربازان در جنگ ادامه...

بئل هوکس: فمینیست پولیتیکا

بئل هوکس: فمینیست پولیتیکا
   فمینیزم هر کس اوچوندور: فمینیست پولیتیکا حاضیرلایان: تورکان اورمولو بیرینجی بؤلوم دیره‌نیش نؤقطه‌میز ساده دیل ایله سؤیله‌مک ایسته‌سک فمینیزم جینسیتچی‌لییه، جینسیتچی سؤمورویه(سؤمورو: استعمار) ادامه...

عليرضا صرافي: مسأله‌ي زن و مسأله‌ي ملي

عليرضا صرافي: مسأله‌ي زن و مسأله‌ي ملي
سال 1383 به‌عنوان نقطه‌ي عطفي در جنبش زنان آذربايجان، قابل ارزيابي است. در اين سال نخستين گردهم‌آيي زنان به مناسبت روز جهاني زن در شهر تبريز برپا شد. اين گردهم‌آيي و فعاليتهاي گسترده‌اي که به ادامه...

مبارزه جاری

یونس شاملی: آیا زبان فارسی میتواند عامل وحدت در...

یونس شاملی: آیا زبان فارسی میتواند عامل وحدت در...
بزرگترین خطای تفکر دولتی در ایران و متاسفانه آلوده شدن افکار عمومی و ذهنیت اغلب فعالین سیاسی جامعه فارس به این تفکر مبنی بر عامل وحدت بودن "یک زبان" ( یعنی زبان فارسی) در یک کشور چند زبانهء است. این ادامه...

مهندس محمود فضلی دست به اعتصاب غذا زد

مهندس محمود فضلی دست به اعتصاب غذا زد
به گزارش سایت تریبون به نقل از سایت یئنی گاموح مهندس محمود فضلی، عضو کمیته مرکزی تشکیلات یئنی گاموح، صبح امروز دوشنبه 18 اردیبهشت 93 در تماس تلفنی با همسر خود، از اعتصاب غذای خود خبر داده ادامه...

دکتر سولئیمان‌اوغلو: اوُلوسال ماییس (خوُرداد)...

دکتر سولئیمان‌اوغلو: اوُلوسال ماییس (خوُرداد)...
  آچیقلاما: [آشاغیدا اؤنونوزده سرگیله نن آیریشدیرما (آنالیز)، یالنیزجا بیر ساو (تئزیس) اولاراق آلغیلانمالیدیر. آلمان دﯙشونورو هابئرماس(J. Habermas) دئمیشکن: اوقویوجولارین یئتکین اوُس (عقل)لاری، ادامه...

بوتون سياسي محبوسلاريميزين عائيله عوضولرينه...

بوتون سياسي محبوسلاريميزين عائيله عوضولرينه...
بايرام تبريكي زكيه خانيم دميرچي، اعظم خانيم پیر وکیلی، آیناز خانيم رادمهر، عزیزه خانيم مولایی ‏، باریش خانيم زنگانلی ‏(فاطمه خانيم حیدری)‏، سونا خانيم فرج زاده، عطیه خانيم طاهری، خانيم آزاد، خانيم ادامه...

رسانه های دولت در اختیار محفل آذری ها

آیدن اردبیل لی- دانشجوی ارشد علوم سیاسی در همه کشورها تریبون  های رسمی و دولتی در اختیار گروهی از سیاست سازان،روشنفکران و نخبگان نزدیک به دولت قرار می گیرد تا اندیشه ها و رویکردهای دولت را تبیین و ادامه...

تاریخ

پیام یزدانجو: کوروش به چه کار ما می‌آید؟

پیام یزدانجو: کوروش به چه کار ما می‌آید؟
به دنبال تکوین و ترویج «مطالعات پسااستعماری» در محافل آکادمیک غربی، در واپسین دهه‌های قرن گذشته، اکنون رسم رایجی است که پژوهشگران پسااستعماری، این سوژه‌های دوچندان استعمارشده، تاریخ مستعمرات قدیم را ادامه...

رضا مرادی غیاث‌آبادی: آذربایجان، اران و استالین

رضا مرادی غیاث‌آبادی: آذربایجان، اران و استالین
تداول است که گفته می‌شود «استالین نام آذربایجان را بر روی کشوری نهاد که قبلاً اران نامیده می‌شد». این سخن نادرستی است که از فرط تکرار شبیه به واقعیت شده است.نام «اَرّان» که به شکل‌های گوناگون دیگری ادامه...

«تقي اراني» از نگاه مازيار بهروز/ فرشاد اسماعيلي

«تقي اراني» از نگاه مازيار بهروز/ فرشاد اسماعيلي
حزب توده اراني را مصادره كرده است مازيار بهروز يكي از تاريخ‌نگاران جريان چپ در ايران محسوب مي‌شود كه در اين سال‌ها بيشتر با كتاب شورشيان آرمانخواه شناخته شده است. پدر بهروز، جهانگير بهروز از ادامه...

زیباکلام: مشروطیت منبع قدرت را از بالای ابرها...

زیباکلام: مشروطیت منبع قدرت را از بالای ابرها به...
به‌رغم اينكه ساليان درازي از مشروطه گذشته است و در مورد مشروطه نيز بسيار سخن گفته شده است، اما به نظر مي‌رسد كه هنوز نقاط پنهاني مانده است و درباره آنها آن طور كه بايد تفكر نشده است. يكي از اين نكات ادامه...

صمد بهرنگی: آذربایجان در جنبش مشروطه

صمد بهرنگی: آذربایجان در جنبش مشروطه
احمد كسروي مي نويسد جنبش مشروطه را تهران آغازيد و تبريز آن را پاسداري كرد و به انجام رسانيد. هر چند آدمهاي كج انديشي هنوز هم معتقدند كه مجاهدان آذربايجان يك مشت اوباش بودند و ستار خان، آن انسان نيك ادامه...

تورک دونیاسی

اردوغان دربازی دموکراتیک همه را کیش ومات کرد

اردوغان دربازی دموکراتیک همه را کیش ومات کرد
 مازیارشکوری گیل چالان   حال اردوغان برابرقواعد بازی دموکراتیک جنگ را ازگولن برده وبه همه نشان داده که آرای پیشینش نه به خاطرحمایت های جنبش خدمت بلکه به پشتوانه عملکرد خودش طی مدت دوازده سال ادامه...

ميثم بادامچي: تحلیلی بر انتخابات محلی پیش رو در...

ميثم بادامچي: تحلیلی بر انتخابات محلی پیش رو در...
  نویسنده: میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی    آیا انتخابات محلی آینده تاثیری در قدرت حزب عدالت و توسعه خواهد داشت؟ انتخابات محلی ترکیه، که قرار است در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۱۴ برگزار شود، اهمیت زیادی ادامه...

رضا دقتي: هيج جاي دنيا در بردباري مثل آذربايجان...

رضا دقتي: هيج جاي دنيا در بردباري مثل آذربايجان...
لينك فيلمي از برنامه تلويزيوني صداي آمريكا : اين فيلم  قبلا از سوي  سايت تريبون از تلويزيون صداي آمريكا ضبط و در صفحه فيسبوك سايت منتشر شده است توضيح از تريبون: نوعي از گفتمان راسيستي در ايران، ادعا ادامه...

جمهوري آذربايجان قهرمان مسابقات تيمي شطرنج اروپا

جمهوري آذربايجان قهرمان مسابقات تيمي شطرنج اروپا
تنظيم خبر از سايت تريبون: با پايان مسابقات اروپايي شطرنج تيمي در روز يكشنه 17 نوامبر 2013، تيم شطرنج جمهوري آذربايجان براي دومين بار در چهار دور اخير، قهرمان اروپا شد. در اين مسابقات از بين 38 تيم ادامه...

4-جو موغام تئله ويزيا موسابيقه سي باشلاميشدير...

4-جو موغام تئله ويزيا موسابيقه سي باشلاميشدير IV...
بين الخالق موغام مركزينده٬ 21 گنج استعدادين ايشتيراكيله 4-جو موغام تئله ويزيا موسابيقه سي نين ايكينجي هفته سي جومعه آغشامي 15 آوقوست 2013 تاريخينده كئچيريلدي. موسايقه هر هفته ايكي بؤلومده٬ ادامه...

ادبیات

صابر جهانی: تاریخچه­ ی ادبیات کودک در آذربایجان

صابر جهانی: تاریخچه­ ی ادبیات کودک در آذربایجان
چکیده سیر تحول ادبیات کودک به عنوان یک پدیده ­ی اجتماعی در طول تاریخ به نگرش افراد یک جامعه به کودکان وابسته بوده است به گونه­ای که کتاب­ های کودکان محصول باورها و عقاید دوران­های خود می­باشند ادامه...

اسماعيل جميلي: غلامحسین ساعیدنین خاطره سینه

اسماعيل جميلي:  غلامحسین ساعیدنین خاطره سینه
اؤزگه لیین دوزاغیندا اؤزگورلویون سوراغینداعومرون آخسار ایاغینداسونسوز غمله سون دوراغینتبریزیندن اوزاق اولدوآینالینین گؤزلر گؤزو دولدو کهلیک بولاغ اولدوسنسیز سینه داغلی سهندگوموش ساچلی ادامه...

ايراندا گئدن سئچگيلر حاقيندا شاعير كلامي:...

ايراندا گئدن سئچگيلر حاقيندا شاعير كلامي:...
 شاعير اسماعيل جميلي:   چیخاجاق بیر یاراماز سن سالاسان سالمایاسان انگی بوش عقلی دیاز سن سالاسان سالمایاسان   ساغ سولوندان سنه یوخ خئیری یازیق یورما جانیین توولانیب وئرمه مینیک بوش سؤزه جیرما ادامه...

لينکهای ارسالی

جنبش ملی‌

روزبه سعادتی: درآمدی بر گفتمان ملی در آذربایجان

روزبه سعادتی: درآمدی بر گفتمان ملی در آذربایجان
    « انسان آزاد زاده می شود، با این حال، همه جا در زنجیر است ... آنکه خود را ادامه...

حرکت ۲۱ آذر در آذربایجان / گفتگو با دکتر بهزاد...

حرکت ۲۱ آذر در آذربایجان / گفتگو با دکتر بهزاد...
پرسش- جناب آقاي بهزادي شما در زمان حکومت ملي آذربايجان مقيم تبريز بوده و از ادامه...

مجید حقی: من یک تجزیه طلبم

مجید حقی: من یک تجزیه طلبم
می گویم ستمِ مظاعف ملیت های غیرفارس ایران، مانندِ ستم فرهنگِ اسلامی بر زن است؛ ادامه...

وحید فائزپور: مير جعفر پيشه‌وري بحث...

وحید فائزپور: مير جعفر پيشه‌وري بحث بر‌انگيزترين...
جنبش‌هاي منطقه‌اي در تاريخ معاصر ايران، از جمله مسائل مهمي هستند که مورد پردازش ادامه...

ابراهیم رشیدی(ساوالان): آزادی یگان ویژه های ضد...

ابراهیم رشیدی(ساوالان): آزادی یگان ویژه های ضد...
"رفتارشناسی مجموعه‌های انسانی ایزوله از جامعه"   مجموعه‌ای از دانشجویانی ادامه...

آنا دیلی

سعید متین‌پور: تورکجه

سعید متین‌پور: تورکجه
"بیرلیک- مئدیا: بو یازینین یازاری گونئی آذربایجانلی سیاسی محبوس، سعید متین پور ادامه...

سیمین صبری: عدم آموزش به زبان مادری موجب بحران...

سیمین صبری: عدم آموزش به زبان مادری موجب بحران...
"مصاحبه اختصاصی اویان نیوز با دکتر سیمین صبری" سیمین صبری در سال ۱۹۶۴ میلادی ادامه...

زبان ترکی در ایران / احمد کسروی /ترجمه از عربی:...

زبان ترکی در ایران / احمد کسروی /ترجمه از عربی:...
 این مطلب صرفا برای آشنایی خوانندگان منتشر می شود.   بندهاى زیر از ادامه...

بئدیا آخارسو: فلسفه آچیسیندان دیل

بئدیا آخارسو: فلسفه آچیسیندان دیل
چئویرن: گونتای گنجالپ   دیله فلسفه آچیسیندان باخینجا قارشیمیزا ایکی اؤنَملی و ادامه...

جلال آل احمد: روشنفکر و مشکل زبان ترکی

جلال آل احمد: روشنفکر و مشکل زبان ترکی
ازکتاب: «در خدمت و خیانت روشنفکران»، انتشارات رواق- چاپ سوم . فصل پنجم: ادامه...

سالگردها

جلال یعقوبی: آیت الله شریعتمداری، مرجع تقلیدی...

جلال یعقوبی: آیت الله شریعتمداری، مرجع تقلیدی که...
آیت‌الله کاظم شریعتمداری در نیمه فروردین ۱۳۶۵ در تهران درگذشت و شبانه و به صورتی پنهانی در قبرستان ابوحسین قم به خاک سپرده شد.  اگرچه آیت الله شریعتمداری در زمان مرگ خود از منتقدان آیت الله ادامه...

Əlirza Ərdəbili: Azərbaycan türkü Milli...

Əlirza Ərdəbili: Azərbaycan türkü Milli Hökümətə...
“Bu gün Azərbaycan türkü artıq Seyid Cəfər Pişəvərinin qurduğu Azərbaycan Milli Hökümətini Sovet ya İran perspektivi əsasında dəyərləndirmir, özünəməxsus yeni bir baxışı vardır,” deyə Tribun saytının ادامه...

گزارش کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت 21 آذر در...

گزارش کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت 21  آذر در...
‏گزارش کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت۲۱ آذر از 68-مين سالگرد تأسيس حكومت ملي آزربايجان جنوبي در گوتبرگ سوئد در كنار مراسمي متعددي كه در آزربايجان و شهرهاي مختلف جهان بطور سالانه در بزرگداشت ياد ادامه...

محمد حسين يحيايي:زمینه های اقتصادی جنبش 21 آذر...

محمد حسين يحيايي:زمینه های اقتصادی جنبش 21 آذر...
زمینه های اقتصادی جنبش 21 آذر در آذربایجان آذربایجان با تاریخ کهن ، کوهستانی و سرد، با دشت ها و جلگه های حاصلخیز در برخی مناطق و با منابع سرشار زیرزمینی و گاهی دست نخورده و بکر و با مردمان سخت کوش و ادامه...

س. حاتملویی: شکست حکومت ملی آذربایجان و قصه ی...

س. حاتملویی: شکست حکومت ملی آذربایجان و قصه ی پر...
هر چند که هنوز هم جای مرکزی برای مطالعات در باره ی حکومت ملی آذربایجان خالی است، ولی با این همه لشگر کشی حکومت مرکزی به آذربایجان و تبعات آن موضوع کتابها و مقالات چندی بوده است. فقط بیشتر این کتابها ادامه...