تریبون

Videos

اٶزل / ويژه

علي رضا اردبيلي: چرا حزب عدالت وتوسعه تركيه براي دوازدهمين بار پيروز شد؟

علي رضا اردبيلي: چرا حزب عدالت وتوسعه تركيه براي دوازدهمين بار پيروز شد؟
منبع: سايت ايران امروزطبق اطلاعات جدول زير، از اولين انتخابات پارلماني كه حزب عدالت و توسعه رابا 34 درصد آراي رأي دهندگان به حاكميت رسانيد، تا رفراندوم اخير در 16 ماه آوريل 2017، طي پانزده سال ادامه...

موضوع: نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران

قسمت اول  

قسمت دوم   

 قسمت سوم  

 قسمت چهارم

 

 

توضيح از تريبون: نظرات دكتر لاهيجي بعنوان يكي از باسابقه­ترين فعالين حقوق بشر در مورد عدالت ملي در ايران در اين مصاحبه جالب است.

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي
علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي