تریبون

اٶزل / ويژه

DSC01737دکتراحمد شهید گزارشکر ویژه در سازمان ملل برای ایران ، برای تکمیل گزارش خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران ، از تاریخ 13 دسامبر الی 22 دسامبر برای دیدار با فعالین حقوق بشر در اروپا بودند . آقای ا حمد شهید گزارش نقض حقوق بشر در ایران را در ماه مارس 2014 (آخر اسفند ماه و اوایل فرودین ماه 1393) در ژنو به 25 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تحویل خواهد داد .

 

 

من نیز با ایشان روز شنبه21 دسامبر 2013 ملاقات داشتم و موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان را به ایشان توضیح دادم .

 

موارد زیر در این جلسه بر رسی شد :

 

 

1 ـ وضعیت آذربایجان بعد از انتخابا ت و اجرا نشدن قولهای حسن روحانی در مورد آموزش به زبان مادری در مدارس ـ تاسیس فرهنکستان زبان ترکی آذربایجانی ـ انتخاب یک معاون در امور اقلیت ها که بتواند نگاه امنیتی به مساله اقلیت های قومی و مذ هبی را تغییر دهد ـ احیای دریاجه ارومیه ، ودر عوض بجای آنها تشدید فشارهای پلیسی در آذربایجان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران،

2 ـ اقلیتهای مذ هبی در آذربایجان (اهل حق)

3 ـ وضعیت فعلی زلزله زدگان آذربایجان

4 ـ جلوگیری از انتشار نشریات مستقل در آذربایجان

5 ـ نبعیض درحقوق بشرایران نسبت به غیر فارسها و زندانیان آذربایجان

در پایان گفنگو با توجه به تبعیض هایی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت ها اعمال می کند آقای شهید قول دادند که در آینده نزدیک کنقرانس ویژه ای در رابطه با مساله اقلیت ها درایران تشکیل بدهند .

ژاله تبریزی

فعال حقوق بشر آذربایجان

22 دسامبر 2013

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی
Yunes Shameli یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی