تریبون

اٶزل / ويژه

در حالي كه رهبران تشكيلات يئني گاموح در حاشيه مرگ و زندگي براي دفاع از حقوق بشر و حقوق انساني و قانوني خود٬ مبارزه ميكنند٬ دستگاه به اصطلاح قضايي رژيم٬ صدور احكام سفارشي ارگانهاي اطلاعاتي عليه ديگر فرزندان آذربايجان نيز در جريان است و از جمله جناب
حسن دمیرچی فعال مدني و استاد موسیقی آذربایجانی از سوی  شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. قاضی باقرپور رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز وي را به اتهام  شرکت در جلسات به اصطلاح قومی در داخل و خارج کشور براي طرح تقاضاي رفراندوم از سوي سازمانهاي سياسي آذربايجاني خطاب به دبيركل سازمان ملل (با موضوع تحقق حق تعيين سرنوشت)٬ جمع آوری کمکهای مردمی به نفع زلزله زدگان آذربایجان، آموزش موسیقی آذربایجانی، دیدار با فعالین بازداشت شده، ارتباط با عناصر به اصطلاح قومی تجزیه طلب داخل و خارج از کشور محکوم شناخته است.

جناب حسن دميرچي روز 23 تیر 1392 در شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور محاکمه شده بود. پیشتر حسن دمیرچی، در جریان تظاهرات خرداد 85 در تبریز بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. از نكات تماشايي حكم بيدادگاه رژيم عليه ايشان٬ وجود "اتهام" جمع آوري كمك به زلزله زدگان منظقه قاراداغ آذربايجان است.