تریبون

اٶزل / ويژه

يادداشتي از علي رضا اردبيلي:

 

 عصر ارتباطات بسياري از معادلات سابق را بهم زده است. اگر زماني رژيم پهلوي در كتابهاي تاريخ و متون درسي، جامعه را با تبليغات عرب ستيزانه مسموم ميكرد، به دليل دشواري امكانهاي خبرگيري از اين پروسه، ميتوانست همزمان با تبليغات مزبور، ملكه عرب و داماد عرب داشته باشد و شاه مملكت، دوستان عربي چون سلطان قابوس و پريزيدنت انورالسادات داشته باشد.

 

اين رفتار دوگانه امروز ديگر ممكن نيست. رشد تكنولوژي ارتباطات، تماسها را در سطوحي ممكن ميكند كه افراد بي مهابا به بيان مكنونات قلبي خود ميپردازند. اينترنت، شبكه هاي اجتماعي، ميدان رقابتهاي ورزشي و سفرهاي توريستي، امكان شگرفي براي آشنايي انسانها و ملتها با يكديگر بوجود مي آورد. از اينرو تبليغات نژادپرستانه ضد عرب، كه تار و پود جامعه فارس ايران را در اختيار خود دارد، از هزار و يك منفذ به جهان عرب درز ميكند و امروز، عرب ستيزي بيمارگونه حاكم بر بخش مهمي از جامعه فارس، چيزي نيست كه ملل عرب از آن بيخبر باشند. از اينرو رفتار دوستانه و مهمان نوازانه طرفداران تيراختور از تيم الجزيره امارات متحده عربي، موجب حيرت و خوشحالي توٲم افكار عمومي كشورهاي عربي شده است. اين مسئله يعني تبليغ دوستي و رابطه احترام آميز در منطقه پر تنش خاورميانه، بسيار با ارزش است و حق است كه طرفداران تيراختور در آينده نيز به اين رسم نيك ادامه دهند.

 

 

برخورد ميهمان نوازانه صميمي با تيم الجزيره امارات امري تصادفي نيست و توركان آذربايجان در گذشته نيز با آگاهي در برابر موج عرب ستيزي فارسي ايستاده اند. از جمله در طي سالهايي كه مراسم عظيم قورولتايهاي ملي آذربايجان در قلعه بابك انجام ميشد، همه تبليغات محافل ناسيوناليست و عظمت طلب فارس براي دعوت به عرب ستيزي (گويا به بهانه جنگ بابك با اعراب در هزار و دويست سال قبل!) تٲثير برعكس داشت و در همان سالها بود كه جناب يوسف عزيزي بني طرف مقاله معروف خود با تيتر توركي "ياشاسين آذربايجان" را در طيف وسيعي از مطبوعات جهان عرب منتشر كرد. اين مقاله گزارشي از اين مراسم بود.

 

اينك مقاله آقاي بني طرف كه در روزنامه و سايت "القدس" منتشر شده بود، در شماره منتشر شده به تاريخ 27 فوريه روزنامه معتبر "الزمان" نيز چاپ شده است. (لينك مقاله در سايت روزنامه الزمان) اين روزنامه نيز از ارگانهاي مطبوعاتي بسيار معتبر دنياي عرب است و به طور همزمان در لندن، بغداد، بحرین، بیروت و رباط منتشر می شود. روزنامه الزمان سالها قبل نيز از طريق مصاحبه (با يونس شاملي و علي رضا اردبيلي) گزارش مفصلي از تركان آذربايجان، تاريخچه، اوضاع كنوني و جنبش ملي آذربايجان منتشر كرد. اخبار 26 فوريه تبريز در دو سايت عربي ديگر نيز، منتشر شده است:

  سايت "عكس السير"  (لينك مطلب)

 سايت "شام تايمز" (لينك)

رسانه هاي كردي نيز جريانات ماوقع در آذربايجان به تاريخ 26 فوريه 2013 را پوشش داده اند. (لينك گزرشي كه در سايت كوردي "روژي كورد" منتشر شده است)

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي
علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي